6. Sociaal domein

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 56.270.627

8,3 %

Baten

€ 11.823.746

1,9 %

ga terug