In deze 1e voortgangsrapportage presenteren wij de stand van zaken betreffende de activiteiten en de financiën in 2019. Deze 1e voortgangsrapportage biedt de gemeenteraad de kans tussentijds bij te sturen op inhoud, planning en inzet van de middelen (geld en capaciteit).