5. Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.408.393

1,2 %

Baten

€ 969.459

0,2 %

ga terug