Overzicht activiteiten collegeprogramma

Toelichting

Een aantal activiteiten verloopt nog niet volgens planning of binnen de vastgestelde kaders. Het gaat hierbij om:

4. Onderwijs
4.1 Onderwijs

6. Sociaal domein

6.3 (Arbeids)Participatie

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke Ordening

ga terug