Algemeen

Inleiding
In dit onderdeel gaan wij in op de ontwikkelingen in de financiële situatie van onze gemeente. Wij presenteren het overzicht van baten en lasten, de financiële ontwikkelingen uit deze rapportage en het actuele financieel meerjarenbeeld.

Beleidskaders
Betreffende financiën van onze gemeente gelden de volgende beleidskaders:

· Financiële verordening 2018
· Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2018

· Nota reserves en voorzieningen 2018

ga terug