3. Economie

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 10.409.740

1,5 %

Baten

€ 10.125.149

1,6 %

ga terug