2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

Lasten

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage