8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 7.108.629

1,0 %

Baten

€ 5.255.206

0,9 %

ga terug