7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

2. Actualisatie bestaand beleid

Wijzigingen product afval
Het nieuwe afvalbeleid resulteert in minder opgehaald restafval. Op basis van analyse in het eerste kwartaal 2019 verwachten we een voordeel van €127.290 op de verwerkingskosten. De inzamelvergoeding P.M.D. neemt ten opzichte van 2018 wat toe, echter ten opzichte van de begroting is dit niet voldoende. We verwachten een nadeel van €121.078 hierop. Het saldo van deze mutaties komt ten gunste van de bestemmingsreserve afval.

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM
Vanaf 2019 valt een deel van het rijksvaccinatieprogramma onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Structureel zijn, voor de uitvoering van deze nieuwe taak, extra middelen toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze middelen worden toegevoegd aan de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VGGM die belast is met de uitvoering van de activiteten.

Informatieplicht energiebesparende maatregelen.

Vanuit het Rijk zijn middelen toegevoegd aan de algemene uitkering voor de informatieplicht energiebesparende maatregelen. Dit geld is bedoeld om de werkwijze- van de reeds bestaande uitvoeringstaak - te implementeren. Op basis van het aantal bedrijfsvestigingen betekent dit een eenmalig bedrag van € 6.335. De uitvoeringstaak ligt bij de ODRA.

Verwerkingskosten restafval

In 2018 hebben wij de verwerkingskosten restafval structureel opgehoogd met 160.000 in verband met een nieuwe belasting op restafval. In 2019 vervalt deze extra heffing omdat onze afvalverwerker nog een jaar op de oude wijze mag blijven verbranden in het buitenland zonder extra belasting. Structureel blijven we deze extra kosten verwachten vanaf 2020.

2. Actualisatie bestaand beleid

Wijzigingen product afval
Het nieuwe afvalbeleid resulteert in minder opgehaald restafval. Op basis van analyse in het eerste kwartaal 2019 verwachten we een voordeel van €127.290 op de verwerkingskosten. De inzamelvergoeding P.M.D. neemt ten opzichte van 2018 wat toe, echter ten opzichte van de begroting is dit niet voldoende. We verwachten een nadeel van €121.078 hierop. Het saldo van deze mutaties komt ten gunste van de bestemmingsreserve afval.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

Verwerkingskosten restafval
In 2018 hebben wij de verwerkingskosten restafval structureel opgehoogd met 160.000 in verband met een nieuwe belasting op restafval. In 2019 vervalt deze extra heffing omdat onze afvalverwerker nog een jaar op de oude wijze mag blijven verbranden in het buitenland zonder extra belasting. Structureel blijven we deze extra kosten verwachten vanaf 2020.

2. Actualisatie bestaand beleid

Wijzigingen product afval
Het nieuwe afvalbeleid resulteert in minder opgehaald restafval. Op basis van analyse in het eerste kwartaal 2019 verwachten we een voordeel van €127.290 op de verwerkingskosten. De inzamelvergoeding P.M.D. neemt ten opzichte van 2018 wat toe, echter ten opzichte van de begroting is dit niet voldoende. We verwachten een nadeel van €121.078 hierop. Het saldo van deze mutaties komt ten gunste van de bestemmingsreserve afval.