4. Onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.840.127

0,9 %

Baten

€ 840.825

0,1 %

ga terug