2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.602.591

0,8 %

Baten

€ 455.380

0,1 %

ga terug