1. Veiligheid

Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

Lasten

2. Actualisatie bestaand beleid

Auto Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA).
In verband met het doortastend uitvoeren van het handhavingsbeleid is een extra dienstauto nodig. Deze kosten zijn in 2018 niet meegenomen bij besluitvorming tot extra formatie voor het huidig actieve handhavingsbeleid. Deze auto is bedoeld voor het adequaat uitvoeren van zijn taken (reageren op klachten, verwijderen illegale dumpingen). Daarnaast draagt een dienstauto bij aan de zichtbaarheid van de bijzonder opsporings ambtenaar. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 7.200 hiervoor beschikbaar te stellen. Voor 2019 is het bedrag iets lager omdat niet het gehele jaar zal worden geleased. Wel komt er een bedrag  bij van € 1.200 voor een laadpaal.

Toelichting mutaties reserves

Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage

Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage