0. Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 16.157.418

2,4 %

Baten

€ 83.490.233

13,5 %

ga terug