1. Veiligheid

Algemeen

Omschrijving

Wat willen we?

Ontwikkelingen

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.051.838

0,4 %

Baten

€ 71.742

0,0 %

ga terug